Styrelsen

Isaac Eriksson

Ordförande

ordforande@forenadefesterier.se

076-344 57 41

Astrid Wersäll

Informationsansvarig

info@forenadefesterier.se

070-758 11 99

Desiree Del Rosario

Ekonomiansvarig

ekonomiansvarig@forenadefesterier.se

073-683 71 64

Sophy Bengts

Bokningsansvarig

bokning@forenadefesterier.se

076-823 12 55

David Åström

Intendent

intendent@forenadefesterier.se

072-572 57 91

Mail till hela styrelsen:
styrelsen@forenadefesterier.se